Chương trình đào tạo

Tổng quát chương trình đào tạo:

Các chương trình được công nhận toàn cầu
• Chúng tôi hợp tác với các Học viện và các Trường Đại học lớn tại Singapore để cung cấp những chương trình và bằng cấp tốt nhất được công nhận trên toàn cầu.
• Chúng tôi cung cấp môi trường học tập tốt nhất với thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại

Liên kết với các trường đại học nổi tiếng
• Bằng cấp và chương trình chứng chỉ của các trường đại học quốc tế tốt nhất.
• Chương trình giáo dục được thiết kế linh hoạt.
• Giảm thiểu thời gian và chi phí của bạn với các chương trình tăng tốc của chúng tôi

Các cơ hội nghề nghiệp
• Các chương trình đào tạo được thiết kế bởi các yêu cầu kinh doanh và hoạt động thực tế để giúp học viên có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Mạng lưới kinh doanh và đối tác trên nhiều thị trường sẽ hỗ trợ học viên thực tập và nghiên cứu tình huống.
• Trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường và phong cách làm việc khác nhau.

Đăng ký khóa học

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới