Chương trình đào tạo

Chúng tôi giới thiệu các chương trình

  1. Các khóa học kỹ năng với nội dung và phương pháp theo khung năng lực WISC – hợp tác với Viện Đào Tạo Ascendo Singapore. Các khóa học tiếp cận học viên với phương pháp hiện đại với những bài học chia sẻ thực tiễn mang lại hiệu quả cao.
  2. Chúng tôi cũng mang chương trình đào tạo kỹ năng WISC dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp , chương trình được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa các trường và WISC trực tiếp.
  3. Liên kết với các trường đại học và cao đẳng , cho ngành HOSPITALITY & TOURISM, giới thiệu cho các bạn từ học sinh lớp 12 và đại học tham gia học giữa Vietnam và Singapore, xong học viên nhận cơ hội chuyển tiếp học tập cao hơn nhận diploma tại Thụy Điển.

Các cơ hội nghề nghiệp
• Các chương trình đào tạo được thiết kế bởi các yêu cầu kinh doanh và hoạt động thực tế để giúp học viên có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Mạng lưới kinh doanh và đối tác trên nhiều thị trường sẽ hỗ trợ học viên thực tập và nghiên cứu tình huống.
• Trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường và phong cách làm việc khác nhau.

Đăng ký khóa học

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới