Sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn

“ Nâng cao chất lượng lao động tại Vietnam cạnh tranh cùng thế giới”

  • Thông qua:

– Tiêu chuẩn hóa nội dung theo Khung năng lực WISC

– Tiêu chuẩn hóa Phương pháp giảng và học theo khung năng lực WISC, kết hợp thực tiễn, đưa thực tiễn lồng vào lý thuyết nhằm tạo sự cảm nhận, thẩm thấu cho người học.

– Nhận bằng WISC, mang giá trị quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là mong muốn chuẩn hóa các chương trình đào tạo có nội dung và kỹ năng theo chuẩn khu vực và quốc tế. Cụ thể là chúng tôi liên kết giới thiệu bộ Khung năng lực WISC – Workforce International Skills Certification, là khung chuẩn hóa về năng lực lao động cần trang bị thông qua việc hợp tác với các Viện đào tào Ascendo Singapore và First Media Academy Singapore.

GIÁ TRỊ
Tính Trọn vẹn Chúng tôi hành động với tính trọn vẹn, xây dựng mối quan hệ lâu dài với người học, cộng đồng của chúng tôi và giữa chúng tôi với nhau.
Quyết tâm Chúng tôi hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả và thông qua công việc khó khăn và với quyết tâm, điều này có thể đạt được.
Tinh thần cộng tác Chúng tôi đánh giá các ý kiến ​​đa dạng của người khác và nuôi dưỡng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với người học và đối tác của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ.
Danh dự Chúng tôi sẽ hành động với danh dự và được dẫn dắt bởi lương tâm tốt trong tất cả các hành động của chúng tôi để xây dựng một cơ sở giáo dục mà người học, đối tác và bản thân của chúng tôi sẽ tự hào trong hợp tác.
Tính minh bạch Chúng tôi tin rằng tính minh bạch rất quan trọng hàng đầu để xây dựng các mối quan hệ tin cậy và cam kết giao tiếp cởi mở và trung thực với tất cả người học và đối tác.
Cộng đồng Chúng tôi phụ thuộc vào cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và những người trông cậy vào chúng tôi. Chúng tôi cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và khuyến khích học viên của chúng tôi làm theo.
Lấy người học làm trọng tâm Chúng tôi luôn nhớ đến việc người học là trọng tâm của sứ mệnh của chúng tôi và thúc đẩy tiếng nói của người học. Công việc của chúng tôi được hướng dẫn bởi một cam kết một sự phát triển và học tập tổng thể ở họ.