Sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn

Thay đổi cuộc sống và cộng đồng bằng cách trang bị lực lượng lao động tương lai

Nhiệm vụ của chúng ta

Là học viện giáo dục và đào tạo hàng đầu, cam kết tối đa hóa tiềm năng của mỗi người học và trang bị cho họ những giá trị, kiến thức và kỹ năng để đặt sự nghiệp sẵn sàng trong nền kinh tế tương lai

GIÁ TRỊ
Tính Trọn vẹn Chúng tôi hành động với tính trọn vẹn, xây dựng mối quan hệ lâu dài với người học, cộng đồng của chúng tôi và giữa chúng tôi với nhau.
Quyết tâm Chúng tôi hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả và thông qua công việc khó khăn và với quyết tâm, điều này có thể đạt được.
Tinh thần cộng tác Chúng tôi đánh giá các ý kiến ​​đa dạng của người khác và nuôi dưỡng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với người học và đối tác của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ.
Danh dự Chúng tôi sẽ hành động với danh dự và được dẫn dắt bởi lương tâm tốt trong tất cả các hành động của chúng tôi để xây dựng một cơ sở giáo dục mà người học, đối tác và bản thân của chúng tôi sẽ tự hào trong hợp tác.
Tính minh bạch Chúng tôi tin rằng tính minh bạch rất quan trọng hàng đầu để xây dựng các mối quan hệ tin cậy và cam kết giao tiếp cởi mở và trung thực với tất cả người học và đối tác.
Cộng đồng Chúng tôi phụ thuộc vào cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và những người trông cậy vào chúng tôi. Chúng tôi cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và khuyến khích học viên của chúng tôi làm theo.
Lấy người học làm trọng tâm Chúng tôi luôn nhớ đến việc người học là trọng tâm của sứ mệnh của chúng tôi và thúc đẩy tiếng nói của người học. Công việc của chúng tôi được hướng dẫn bởi một cam kết một sự phát triển và học tập tổng thể ở họ.