Quản trị kinh doanh

Mục tiêu khóa học:

Học viên sẽ học được các kiến thức về quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính – kế toán, … để phân tích, đánh giá tình hình và thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Thông qua kỹ năng phân tích, giao tiếp, đàm phán, quản lý nguồn lực, quản lý đội nhóm và phân tích tài chính. Từ đó học viên có được lối tư duy tổng hợp và toàn diện để nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp hoặc giải quyết tốt các vấn đề.

Khóa học Quản trị kinh doanh có 14 module bao gồm: 

Module 1: Display Critical Thinking and Analytical Skills

Module 2: Stakeholder Communication

Module 3: Apply Basic Negotiation Skills

Module 4: Secure Prospect Commitment

Module 5: Manage Project Team

Module 6: Interpret Market Trends

Module 7: Prepare Budget for Business Functions

Module 8: Manage Resources Planning

Module 9: Manage Budgeting & Forecasting Processes

Module 10: Monitor Cash Flow Report

Module 11: Analyse Financial Statements

Module 12: Prepare Cash Flow for Business Units

Module 13: Prepare Consolidated Financial Report

Module 14: Endorse Financial and Treasury Management Policies, System, Budget & Plan

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa