Lãnh đạo chuyển đổi

Outline khóa học:

 • Tự định hướng mình trước khi định hướng người khác
 • Tạo tầm nhìn đầy cảm hứng và các biến số dành cho lãnh đạo
 • Lãnh đạo trong kinh doanh thời nay
 • Am tưởng tư duy lãnh đạo và đặc điểm thành công
 • 2 xu hướng lãnh đạo
 • Quản lý việc triển khai tầm nhìn
 • Viết kế hoạch phát triển bản thân sau khi hoàn thành khóa đào tạo
 • Áp dụng L.E.A.D từ học đến thực tiễn

 

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của 2 ngày đào tạo dẫn dắt các vị trí giám đốc điều hành thực hiện và rà soát chiến lược, tạo sự ảnh hưởng của mình tới đội ngũ. Kết thúc khóa đào tạo, học viên trải nghiệm qua :

 • Tầm nhìn đầy cảm hứng về sự nghiệp;
 • Hiểu rõ vai trò và xác định tư duy thay đổi cần có;
 • Hiểu làm sao uyển chuyển thay đổi là nhà lãnh đạo thời đổi mới;
 • Hiểu cách dẫn dắt nhân sự đối tác phát triển năng lực và hoạt động hiệu quả;
 • Tìm giải pháp kích thích và truyền cảm hứng cho nhân sự ngày càng hiệu quả.

Đăng ký khóa học này