Dịch vụ chăm sóc khách hàng ưu việt & Phong cách giao tiếp hiệu quả

Outline khóa học:

  • Tầm quan trọng của khách hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng
  • Công ty, sản phẩm, và yếu tố con người
  • Chuyên đề Dịch vụ chăm sóc khách hàng và việc đánh mất khách hàng
  • Công cụ giao tiếp và quy trình dịch vụ chăm sóc khách hàng
  • Trải nghiệm thú vị
  • Kỹ thuật khi sử dụng điện thoại và lắng nghe khách hàng

 

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu về nền tảng trong trao đổi dịch vụ
  • Đánh giá năng lực làm tiêu chí có lợi để cung cấp dịch vụ xuất sắc
  • Vượt sự mong đợi của khách hàng bằng chất lượng và giá trị

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa