Tư duy phản biện

Outline khóa học

  • Nhận thức giá trị của việc sử dụng tư duy phản biện trong kinh doanh
  • Quá trì tư duy phản biện và thực hành
  • Bộ kỹ năng của một nhà tư tưởng phê bình: Thực hành
  • Áp dụng các công cụ và kỹ năng tư duy phản biện trong tình huống

 

Mục tiêu khóa học

  • Nhận thức tại sao tư duy phản biện lại quan trọng trong kinh doanh
  • Đánh giá ý kiến một cách khách quan
  • Xác định kết luận chính của một lập luận và thể hiện sự hiểu biết về ý nghĩa của nó
  • Hình thành các lập luận hiệu quả với cấu trúc logic
  • Giải quyết vấn đề hiệu quả hơn và đưa ra quyết định tốt hơn đáng kể

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa