Sales đột phá

Outline khóa học:

  • Xây dựng thái độ của người bán hàng đầy cảm hứng
  • Củng cố lại kiến thức và kinh nghiệm tiếp cận khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp
  • Người bán hàng hiện đại

 

Mục tiêu khóa học: 

Đóng góp vào một loạt việc cần phải làm, chương trình đào tạo “Trở thành người bán hàng thành công đột phá” sẽ giúp cho học viên

  • Có tư duy đột phá trong công việc và trong cuộc sống;
  • Biết cách tạo cho mình các điều kiện để thành công;
  • Làm quen và thực hành các nguyên tắc của người thành công;
  • Có kỹ năng và kiến thức để rèn luyện cá nhân tạo thương hiệu trên thị trường

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa