TRAIN THE TRAINER

Khung năng lực WISC và Train the Trainer

WISC (Workforce International Skills Certification), bộ khung năng lực lao động được chính phủ Singapore khuyến khích phát triển và giới thiệu ra thế giới, là sự đúc kết từ kiến thức và trải nghiệm quý giá từ các chuyên gia, giúp chuẩn hóa bộ kỹ năng một cách khoa học và sư phạm với phương pháp dạy và học qua trải nghiệm và cảm nhận nhằm áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

“Train the Trainer” là chương trình được thiết kế dành cho các giảng viên theo nội dung và phương pháp WISC gồm 2 phần chính :

  • Facilitator: Phương pháp giảng và hướng học viên hiểu và cảm nhận. Phần Facilitator sẽ không có bằng WISC, nhưng giảng viên sẽ học được kỹ năng giảng dạy, chuẩn bị phương pháp để giảng dạy thay vì cách giảng dạy truyền thống thông thường.
  • Các nội dung theo topic chuẩn hóa theo khung WISC để hiểu cấu trúc nội dung và nội dung giảng. Giảng viên sẽ học theo môn cụ thể và nhận bằng WISC để nắm bắt được cấu trúc nội dung, phương pháp tiếp cận và dẫn dắn học viên, có thể tiến hành áp dụng cách giảng dạy tại môi trường làm việc.

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ có các hoạt đông đánh giá và phỏng vấn online trước khi nhận bằng WISC. Bên cạnh đó, giảng viên cần cung cấp các thông tin cần thiết để lấy bằng như: Giấy giới thiệu về giảng viên, đơn vị công tác và các thông tin cá nhân như email, số điện thoại,…

Đăng ký khóa học

Hằng năm Skills Future Education tổ chức chuyến học hỏi cùng với các giảng viên Singapore tiếp cận những nội dung mới, dành cho các giảng viên, cơ hội giao lưu mở mang tầm nhìn.