ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

TVI

HỌC VIỆN TRAINING VISION, SINGAPORE

Công ty tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu tại Singapore, cung cấp đào tạo và giáo dục người lớn chất lượng cao cho ngành công nghiệp và cộng đồng mà họ hoạt động.

SUSS

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI SINGAPORE (SUSS)

Trường đại học tự trị với một di sản phong phú trong việc cung cấp giáo dục trọn đời, lấy người học làm trung tâm và chú trọng chuyên ngành.

Logo-BigSky

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG SKY

Được thành lập vào năm 2010 bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý bất động sản, Quản trị doanh nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực…

UEH

VIỆN DU LỊCH – ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Phát triển, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và xác định vị trí trong lĩnh vực đào tạo du lịch.

VELAWOOD

VELAWOODS ENGLISH

Khóa học tiếng Anh trực tuyến hoàn chỉnh duy nhất được thiết kế đặc biệt để tự học và học kết hợp, sử dụng chương trình học hoàn chỉnh phù hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế & CEFR.

MANGOSTEEM

MANGOSTEEMS

Mangosteems được thành lập với tầm nhìn giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của thị trường K-12 trong các giải pháp giáo dục kỹ thuật số sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực S.T.E.E.M.S. (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Tiếng Anh / Ngôn ngữ, Toán học và Khoa học xã hội).