Tư duy thiết kế và Truyền thông

Là chương trình đặc biệt kết hợp dạy kiến thức và dạy nghề cụ thể theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, chương trình thiết kế theo bằng cấp, phục vụ học viên các kỹ năng cần thiết làm chủ công nghệ và dẫn dắt kỷ nguyên số , là các marketer chuyên nghiệp với các chương trình như:

  • Bằng chuyên gia về Digital Marketing
  • Bằng chuyên gia về Digital Design (UI/UX)
  • Bằng chuyên gia về Visual Communication (Graphic Design)

 

Chương trình Tư duy thiết kế và Truyền thông có 11 Module bao gồm:

Module 1: Implement Design Thinking – 25 giờ

Module 2: Idea Generation Techniques – 26.75 giờ

Module 3: Graphic Design Essentials [Adobe Photoshop] – 30 giờ

Module 4: Graphic illustrations & Design Fundamentals [Adobe illustrator] – 65 giờ

Module 5: Web Development & Design [Adobe Dreamweaver] – 30 giờ

Module 6: Mixed Media Drawing & Rendering – 26 giờ

Module 7: Design Thinking for Business Innovation – 18.83 giờ

Module 8: Managing Design Clients – 18.92 giờ

Module 9: Digital Marketing Fundamentals – 30 giờ

Design Thinking for Digital Marketing – 32.33 giờ

User Interface Design [Adobe XD] – 40 giờ

Đăng kí khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa