Kỹ năng bán hàng thành công

Outline khóa học

Phần 1: Tư duy về công việc bán hàng

 • Thái độ tích cực
 • Tự tạo động lực trong bán hàng
 • Chuẩn bị để có thể trở thành người bán hàng thành công

Phần 2: Các bước và các kỹ năng giúp bán hàng thành công

 • Các bước tư vấn cho khách hàng bước vào showroom
 • Thực hành 4 bước bán hàng
 • Kỹ năng lắng nghe và quan sát
 • Vượt qua các sự phản đối của khách hàng
 • Theo dõi khách hàng và khai thác khách hàng mới

 

Mục tiêu khóa học

 • Tự tin với công việc bán hàng đầy áp lực
 • Chọn lựa thái độ tích cực để vượt qua các khó khăn trong công việc bán hàng
 • Biết lên kế hoạch và chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng mới
 • Có tư duy chủ động trong việc phát triển nghề nghiệp bán hàng
 • Nắm được quy trình tư vấn chuyên nghiệp
 • Giao tiếp linh hoạt và thuyết phục
 • Vượt qua sự từ chối và so sánh của khách hàng
 • Nắm bắt cách thức chốt sales

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa