Quản trị Dịch vụ ưu việt

1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này tập trung vào việc xây dựng năng lực lên kế hoạch và tiến hành đánh giá kinh doanh xuất sắc của học viên, cũng như khả năng báo cáo kết quả đánh giá theo các mục tiêu.

Chúng tôi sẽ trang bị bạn với những kiến thức tốt nhất, như 7 yếu tố mấu chốt của thành công trong tư duy “Khách hàng là trọng tâm”, định nghĩa và liên quan của nó đến sự hài lòng của khách hàng cũng như kết quả kinh doanh; các loại công cụ tự đánh giá và các ứng dụng của nó; cách phát triển các chiến lược và kế hoạch thực hiện nhằm cải tiến và đánh giá không ngừng trên hành trình xây dựng doanh nghiệp xuất sắc trong ngành dịch vụ.

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:
• Thông thạo với các loại hình khác nhau về cơ cấu doanh nghiệp xuất sắc.
• Thực hiện một khuôn khổ phù hợp nhằm thúc đẩy và đạt được kết quả dịch vụ cao cho các tổ chức của họ.
• Cung cấp tài lãnh đạo chiến lược để lập kế hoạch, thực hiện, quản lý.
• Duy trì một chương trình xuất sắc về đánh giá, cải thiện sự vận hành của doanh nghiệp.
• Sở hữu kiến thức sâu rộng về sản phẩm và ngành nghề của họ.
• “Đọc” khách hàng và tận dụng phản hồi của họ để cải thiện doanh nghiệp.

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa