Cử nhân nghệ thuật Quản lý kinh doanh và Dịch vụ du lịch

1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Học phần này khám phá những cách thức mà ý nghĩa, hình thái và quản lý của ngành du lịch đang được chuyển đổi trong các xã hội hậu công nghiệp. Học viên sẽ tìm hiểu các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường hiện tại, và ảnh hưởng của những điều kiện này lên việc định hình ngành du lịch hiện đại và thị trường của nó. Xem xét trải nghiệm của khách tham quan xuyên suốt học phần.

Các chủ đề của chúng tôi được xem xét dựa trên ngành du lịch của thành phố Bath – Tây Nam nước Anh, của Vương quốc Anh và toàn cầu. Cụ thể, quá trình học tập sẽ bao gồm kế hoạch và nhu cầu thông tin trong quá trình hoạch định ngành du lịch. Các vấn đề đương đại về di sản, văn hoá, tính bền vững và đạo đức trong du lịch cũng được phân tích.

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Thông qua con đường này, học viên sẽ hiểu biết về các chức năng của một doanh nghiệp và mối liên hệ của nó với chuyên ngành Quản lý Du lịch. Họ sẽ khám phá cách các tổ chức làm việc, cách họ được quản lý và cách họ tương tác với môi trường kinh doanh.

Học viên có nhiều lựa chọn thú vị về nghề nghiệp trong chuyên ngành Du lịch và Khách sạn. Một sự nghiệp trong ngành du lịch sẽ vượt qua khoảng cách giữa người tiêu dùng và các nhà cung cấp các dịch vụ du lịch. Cơ hội việc làm bao gồm các vị trí trong các ban xúc tiến du lịch cũng như các công ty du lịch, khách sạn, các cơ quan PR, ban di sản và tổ chức sự kiện.

Yêu cầu học tập

IELTS 6.0 với tối thiểu là 5,5 trong Nghe, Nói, Đọc và Viết

Đăng ký khóa học này